Shelter

Giới thiệu truyện:

Một câu truyện về Rin một cô gái 17 tuổi được sống trong một thế giới ảo ba cô tạo ra nhằm bảo vệ cô khỏi diệt vong và đưa cô lên con thuyền phóng ra ngoài vũ trụ , cô đã phải trãi qua cuộc sống kéo dài 6 năm trời cho tới khi cô được cứu, từ đó cô đã tìm ra bản chất thật của thế giới mà cô đã sống.

Danh sách chương: