Shop edit ảnh (đóng) + Artbook (sắp ra mắt)

Giới thiệu truyện:

Highest ranking: #1 thuộc thể loại Des. (25/6/2018) Đã đóng shop edit ảnh và sắp trở thành artbook. ------------------------------------------ Bìa truyện được vẽ bởi Võ Hạ Thu bằng ứng dụng Ibis Paint X, dựa theo game MOBA League of Legends.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: