🌶[JiMin]🌶 ĐẠI NGỐC CỦA TỔNG TÀI.

Giới thiệu truyện:

Cô là ngốc phải nói là đại ngốc dù anh dạy gì chăng nữa thì vẫn ngốc. Được anh cưng chiều sủng nịnh gấp trăm lần những người thân của anh. Cô đại ngốc chỉ là của riêng anh. Không đc mang đi đâu dưới bất kì hình thức nào. Cảm ơn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: