[Shortfic] Trong thế giới của anh chỉ có em

Đăng bởi: YooHaDan

Cập nhật: 05-07-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Author: DanYooHa Couple :Hứa Tiêu Dương x Phùng Vệ Thẩm Thể loại : Danmei, H , He, vườn trường,... Có thể truyện không hay.....BUT!!!! NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER!!! ❌❌❌ Văn án: " Trong suốt khoảng thời gian thanh xuân của em, cả thế giới của em khi ấy không phải anh." " Nhưng anh thì khác. Đã từ rất lâu rồi.... Trong thế giới của anh chỉ có mình em thôi."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: