[Shortfic] WonHa | Điều em ước ( A Thing I Wish ) - by Matchitow [FULL]

Giới thiệu truyện:

"Khi sao băng vút qua tầm mắt em đã ước, em ước một điều mà bản thân biết rằng chẳng thể nào thành hiện thực. Đó là điều em thầm mơ, điều em trộm nghĩ, điều em vĩnh viễn sẽ không nói với chị. Em biết rằng dù em có cố gắng đợi sao băng vút qua bao nhiêu lần đi nữa, có cố gắng ước bao nhiêu lần đi nữa, điều ước ấy của em vẫn chẳng thể thành hiện thực. Nhưng em mặc kệ, em vẫn sẽ ước và đang ước, em ước rằng... chị không phải là Sowon." P/S: ĐỪNG ĐỌC NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ NGƯỢC ------------ ❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: