Siêu cấp đặc cảnh tổng hợp hệ thống (超级特警综合系统)

Đăng bởi: hongtuananh

Cập nhật: 18-07-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chua Full hơn một ngàn năm sau đích vương lập khôn sống lại 2034 năm đoạt nhà trùng tên trùng họ đích một nho nhỏ hiệp cảnh trên người , vốn là mang theo tương lai cường đại dị năng cùng cổ vũ hai sữa chữa luyện thể hệ kiến thức , ngoài ý muốn bị sét đánh , lấy được một lâu hơn xa thời không siêu cấp đặc cảnh tổng hợp hệ thống , vì vậy không có ngưu nhất chỉ có hơn bò đích đặc cảnh cuộc sống cuộc hành trình mở ra ~~

Danh sách chương: