Siêu cấp Tụ Hồn phiên

Đăng bởi: chien92

Cập nhật: 02-12-2011

Tag:#chien


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

giới thiệu Trích: Đồ thư quán nhân viên quản lý ngẫu được Tụ Hồn phiên, dùng Tụ Hồn phiên chiêu tụ vong hồn, sẽ xảy đến có lựa chọn tính thu hoạch đối phương trí nhớ, hồn lực, năng lực, sinh mệnh lực, tu vị... Nếu là có thể thỏa mãn đối phương một cái nguyện vọng, thậm chí có thể nô dịch đối phương linh hồn, nho nhỏ Tụ Hồn phiên che dấu đại thần thông, một phiên nơi tay, thiên hạ ta có! Nhìn qua đầy trời khắp nơi Quỷ Hồn, tiểu nhân viên quản lý điên cuồng, vì cái gì! Vì cái gì ta không thể đem bọn họ hết thảy thu phục chiếm được!

Danh sách chương: