Simmy x Jack (thiên thần yêu ác quỷ)

Giới thiệu truyện:

Câu chuyện viết về một người là đứa con của thiên thần yêu đứa con của quỷ . Sau đó cả 2 ng đã tới trần gian và gặp nhau ...bla...bla (coi đi r biết) Nhớ bấm vào ngôi sao nha!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: