| Slender Brother ✖ Reader | »『 Sở Hữu 』

Đăng bởi: PhanhMonz

Cập nhật: 19-07-2018

Tag:#creepypasta


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

SlenderMan:Tôi là sát nhân ! nhưng tôi có thể yêu em không ? OffenderMan:Cục Cưng à ~ đừng câu dẫn anh nữa ! TrenderMan:Không ngờ em lại có thể điều khiển được trái tim vô cảm này ! SplendorMan:Nụ cười em làm tôi thở không kịp ?

Danh sách chương: