(Creepypasta OC) You Will Be My New Friend. [DROP]

Giới thiệu truyện:

Bạn. Tôi cần bạn. Chỉ thế thôi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: