Slender Masion- You Will Be My New Friend. (Creepypasta OC)

Giới thiệu truyện:

Bạn. Tôi cần bạn. Chỉ thế thôi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: