(Creepypasta OC) You Will Be My New Friend.

Giới thiệu truyện:

Bạn. Tôi cần bạn. Chỉ thế thôi.

Danh sách chương: