soonhoon ; pretty murder

Đăng bởi: boohatefisheu

Cập nhật: 19-11-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

/@boohatefisheu/ "i love him to death." khi jihoon không thể kiểm soát tâm lý của mình, một kẻ xấu số nào đó sẽ chết.

Danh sách chương: