[Soonhoon] Thật - Giả

Giới thiệu truyện:

Min đào một hố mới đây, haizz dạo này tâm trạng quải chè nên quyết định mần 1 fic, chả biết nó có lửng lở như "Chuyện nhà mười bưởi" không nữa, nhưng Min sẽ cố gắng ^^. Min không xác định được ngày ra chap cho "hố" này, đăng theo hứng thôi, nên các cậu có đọc cũng đừng hối Min nha. Iu các cậu nhiều nà 😘😘😘

Danh sách chương: