SoonHoon - The Weird Hacker

Giới thiệu truyện:

Rating : T Pairings : Hoshi x Woozi , Seventeen Summary : Jihoon vừa bật điện thoại lên đã thấy một cái thông báo to chiếm cả màn hình " Xin chào, điện thoại cậu đã bị hack bởi KSY . " Credit by Min_WATeam

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: