spirited away 2 : trở về vùng đất linh hồn

Giới thiệu truyện:

vì quá bức xúc về kết của phim nên mình quyết định viết truyện này , sẽ có một vài nhân vật mới được mình thêm vào

Danh sách chương: