SPOIL NHỎ: TRƯỚC CẢNH GIƯỜNG CHIẾU CỦA KLANO

Giới thiệu truyện:

Tình cờ tìm thấy trên wattpad đoạn spoil này, do có sự xuất hiện nhẹ của couple TharnType nên muốn dịch về tự đọc mỗi lúc rảnh rỗi. Dù sao đọc tiếng Việt vẫn hơn là tiếng Anh 😊😊 Nguồn: LUSTBYCHANCE (from Imthaianonymous) Nội dung: Cảnh trước khi "lên giường" của KlaNo và việc chim chuột của TharnType. Thank you for coming here and enjoy my work 😘😘

Danh sách chương: