- Stars - ( Harry Potter)

Giới thiệu truyện:

- Tôi tự hiểu tôi là ai ! Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ Quên bản thân mình ! - Tôi không cần phải Đi theo chính con đường của bố , mẹ mình ! Tôi muốn đi trên chính con đường mà tôi muốn! - Pro - Do Hấu thần tượng Harry Potter quá nên. ....Hấu đã quyết định lập ra Fic ....về ...18 năm sau ! Sau trận đấu Hogwarts

Danh sách chương: