Sự sáng tạo về Servant

Giới thiệu truyện:

Lần này,mình sẽ tham khảo một chút yếu tố lịch sử và thần thoại để tạo Servant.Nhưng khi viết sẽ có một Servant trùng tên như Sigurd với Sigfried tùy họ giống tên nhưng khác.Mong các bạn độc giả đóng góp ý kiến cho mình và cảm ơn các bạn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: