Sử thượng tối ngưu phò mã gia full

Giới thiệu truyện:

Tác Giả: Nã Cát Ma Thể Loại: Sắc HiệpXuyên KhôngLịch Sử Quân Sự - Bạn thích Bao Chửng, bạn thích Triển Chiêu? Bạn ghét Bàng Thái sư? Bạn thích Ngũ Thử, Bạch Ngọc Đường? Vậy bạn có còn nhớ Trần Thế Mỹ, một trạng nguyên cưới được công chúa, nhưng bỏ rơi vợ con cha mẹ ở nhà, đã từng bị Bao Chửng chặt đầu không? - Tất cả những gì đặc sắc nhất trong Bao thanh thiên đều có ở đây, hãy xem phò mã Trần Thế Mỹ từ tương lai trở về, sẽ chạy trốn Bao Chửng như thế nào, và con đường quyền lực cùng phong lưu vô hạn của hắn ra sao. Mời bạn đọc cùng thưởng thức!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: