[[Suga x You]] ĐỪNG KHÓC KHI EM KHÔNG Ở ĐÂY!

Đăng bởi: MinYoonXen1802

Cập nhật: 10-07-2019

Tag:#btsxyou


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Đừng vội khóc khi em không ở đây. Không ai chạy đi tìm khăn giấy rồi vội vã lau nước mắt cho anh đâu........."

Danh sách chương: