Sương Khói Đông Tây

Đăng bởi: hayakawasayuri132002

Cập nhật: 24-04-2017

Tag:#cungdau


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện Hậu cung, cung đấu Nữ chính : Tô Lục Quân, chịu ơn của đại tiểu thư Trang thị Trang Ngọc Hà, cung nữ bên canh Trang mỹ nhân, sau thành công chúa hoà thân với Hoàng Đế Tây Quốc. Từng bước từng bước thao túng hậu cung và Hoàng Đế Tây Quốc. Làm gián điệp cho Vương Quốc Huy, mong một ngày trở về, thu phục được Tây Quốc. Nam chính : Hoàng Đế Vương Quốc Huy của Đông Quốc. Và các diễn viên phụ +Trang Ngọc Hà : Trang mỹ nhân, có Tô Lục Quân bên cạnh giúp đỡ, từng bước chiếm được ân sủng, chiếm được chức vị Phi cao cao tại thượng +(Chưa nghĩ ra tên) : Hoàng Đế Tây Quốc, đem Tô Lục Quân về, phong cho nàng chức Minh Phi của Tây Quốc. Và nhiều nhân vật khác (đang trong giai đoạn suy nghĩ)

Danh sách chương: