Sương mù vây thành ( Mê Vụ Vi Thành) - Phỉ Ngã Tư Tồn

Giới thiệu truyện:

26 chương + ngoại truyện. Nam chính: Dịch Liên Khải (Lan Pha) Nữ chính: Tần Tang Các nhân vật khác: Phan Kiện Trì, Mẫn Hồng Ngọc, Dịch Liên Thận, Dịch Liên Di, Dịch Kế Bối... Cameo: Mộ Dung Phong (Bái Lâm) Tình trạng: đang edit Edit: Củ Cải Ngố https://curcairngoos.wordpress.com/2016/12/04/suong-mu-me-vu-vi-thanh/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: