Sưu Quỷ Thực Lục (Updating)

Đăng bởi: crazy_flasher

Cập nhật: 02-02-2015

Tag:#kinhdi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sưu Quỷ Thực Lục Sáng tác: Quỷ Cổ Nữ Người Dịch: Huyền Trang, Lưu Hà Nguồn bản dịch: Khủng bố hội quán http://trinhthamkinhdi.blogspot.com/ Người ghi chép: Âu Dương Phỉ Hiệu đính: Quỷ Cổ Nữ Lời nói đầu Tôi bị giam cầm ở đây vì cái bí mật đáng nguyền rủa của tôi, tôi đã thề không thể cho bất kỳ ai được phép đọc những bản ghi chép của tôi, trừ phi tôi chết. Cho nên, khi các bạn đọc được những ghi chép này, chỉ có một khả năng: Tôi đã chết! Chương 01 Ghi chép 1 Mặc dù những điều sau đây không xảy ra với tôi nhưng nó đã được tôi bằng cách nào đó ghi chép lại. Ở Cục công an thành phố, trong một chiếc tủ sắt không có số hiệu, cất dấu một một tập hồ sơ tài liệu không được đánh dấu. Chỉ có rất ít người biết được vì sao một tập hồ sơ không được đánh dấu như vậy mà trên bìa lại được viết hai chữ lớn màu đỏ tươi: "Tuyệt mật". *** "Tiếp tục đi...

Danh sách chương: