[ - Sưu tầm - ] Những câu nói hay và ý nghĩa

Giới thiệu truyện:

- [ - Mới cập nhật - ] - Câu trích dẫn hay, châm ngôn, từ phim, ... - Tự sưu tầm - Cũng có thể là chính chủ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: