Sưu tầm những câu nói hay

Giới thiệu truyện:

Tôi không muốn bỏ lỡ thanh xuân của mình, chỉ để yêu một người không yêu. Người yêu mình và người mình yêu, bạn chọn ai? Có những thứ khi đang còn hãy biết trân trọng, đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc đi tìm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: