Sweet Americano

Đăng bởi: koniejnz

Cập nhật: 18-05-2016

Tag:#hoehwan#ikon#kjh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cậu là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm tư. Lần đầu gặp nhau cậu để lại cho anh một ấn tượng khá xấu, anh lại là người hướng dẫn cậu trong khoá học thanh nhạc của giáo sư Kwon. Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, đệnh mệnh của cậu đã bị anh chiếm lấy. Cậu thích anh, nhưng cậu nào đâu biết. "Tới bao giờ tôi mới thoát khỏi thế giới chỉ có mỗi hình ảnh của anh? Tới khi nào tôi mới có thế giải được câu hỏi đó? Rằng tôi có thích anh hay không?"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: