Sword Art Online - Volume 19: Moon Cradle (Vietsub By BgK)

Giới thiệu truyện:

Series kể về khoảng thời gian 200 năm trong Underworld của Kirito. Với nhân vật chính toàn vol là Ronye. Vì bản này có thêm bớt, chỉnh sửa các kiểu so với của ông QuangThang nên mình phải translate hết mới đến chỗ drop cho m.n nhé. [- Vì đây là bản translation do cá nhân làm nên cũng không tránh được những sai sót. - Nếu các bạn xem mà thấy có lỗi từ, nghĩa hay cách dùng từ của mình có vấn đề thì vui lòng góp ý tại dấu [+] ngay bên phải câu trans có lỗi đó. Xin cảm ơn.] Translator & Editor: BgK Raw & Test: Translation đã hoàn thành đến: - Intro (Edited) - Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 (Edited) - Phần 4 (Edited) Lưu ý: Ai đó mà up bản trans này lên page công cộng xin vui lòng ghi nguồn và tên dịch giả. Xin cảm ơn. ─ Reki Kawahara ─ abec ─ bee-pee Bản quyền từ Dengeki Bunko và Reki Kawahara.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: