T or D thâu đêm cùng thất đại tội

Giới thiệu truyện:

Các câu hỏi và thử thách cực hài hước cho thất đại tội và các nhân vật khác qua cách viết đầy bá đạo của okami

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: