Ta cùng mạt thế có cái giao dịch unfull

Đăng bởi: saochoi19

Cập nhật: 25-09-2018

Tag:#mắt#thế


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

我和末世有个交易 Lâm chỉ ngoài ý muốn trói định vị diện tiểu điếm, có thể cùng các loại mạt thế thế giới nhân loại tiến hành giao dịch. Mì gói đổi ô tô, gạo đổi hoàng kim, thậm chí còn có đủ loại thần kỳ vật phẩm. Càng quan trọng là tại đây trong quá trình, lâm chỉ thu hoạch chính mình tình yêu, cả đời hạnh phúc!

Danh sách chương: