Ta cùng ta thịt văn CP náo tách ra - Liệt Hà

Giới thiệu truyện:

- Tên: Ta cùng ta thịt văn CP náo tách ra / 我和我的肉文cp闹掰了 / Ngã hòa ngã đích nhục văn cp nháo bài liễu - Tác giả: Liệt Hà / 裂河 - Nguồn: https://goo.gl/VVG3yk - Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, ngôi thứ nhất, 1x1, sảng văn (nửa đầu) - Giới thiệu nội dung: Nguyên tác bên trong nồng tình mật ý, kì thực lẫn nhau ghét bỏ, tình nhân biến tình địch, thịt văn nhân vật chính nhìn nhau hai tướng ghét cố sự. Các nhân vật chính đều có ý nghĩ của mình hệ liệt Phúc hắc bi quan chán đời công × Khờ khạo cẩu thả hán thụ Ngu xuẩn văn phong, chi tiết chớ sửa chữa, chỉ cầu đùa ngài vui lên Toàn văn đã hoàn tất, txt đã upload Weibo @-裂河-, còn có một cái in ấn bản rút thưởng hoạt động. Cảm tạ gặp nhau, tạ ơn ❤

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: