Tà Đế Cuồng Phi: Phế vật nghịch thiên Tam tiểu thư

Giới thiệu truyện:

Nàng là luyện khí sư đầy tài năng và tuyệt diễm đệ nhất đại lục. Một khi xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Hầu phủ mặc cho người khi dễ. Thượng cổ thần thú, thói rất xấu sao? Trái lại hóa thân thành tiểu manh sủng, nếu không thì nên lột sạch làm thành gà nướng! Thiên phú phẩm cấp 9, thiếu niên đệ nhất? Trời sinh thân thể nàng, nháy mắt giết hết tất cả thiên tài! Cực phẩm huyền khí, giá trị vạn kim? Không có ý tứ, nàng đây bát cơm của mèo đều đã là thần khí... Nàng có một đôi mắt thông thiên hiểu rõ hết thảy, nhưng thủy chung nhìn không thấu -- hắn! Mỗ Vương gia cười tà mị, khinh ngạc cởi áo nói: "Nhìn không thấu? Không quan hệ, trở về phòng từ từ xem, cho ngươi xem một cú từ đầu đến chân!" *** Tác giả: Thủy Khanh Khanh. Editor/Translation: Emily Ton. Không copy lại trên wattpad.com Truyện đã được mua và dịch qua bản gốc trên yunqi.qq.com do tác giả đăng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: