[TaeGi|Chuyển Ver] [H]- CỨU THỤC

Giới thiệu truyện:

●Tác giả: Thượng Quan Tử Đan ●Editor: Băng Tiêu ●Beta - reader: Ying, kumiko, Băng Tiêu ●Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm, ngược thân. ●Nguồn: sweetdeath4u.wordpress.com ●Couple: Kim Taehyung x Min Yoongi (Kim Tại Hưởng x Mân Doãn Khởi)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: