[TaeGi] Có Những Điều Còn Đáng Sợ Hơn Cái Chết

Giới thiệu truyện:

Tên: Có Những Điều Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết Tác giả: Blue Smeraldo Couple: Kim Taehyung x Min Yoongi Tình trạng: 1.5/3 Thể loại: 1x1, hiện đại, có yếu tố hoang đường, SE, ngược ít, H nhẹ Lời mở đầu: -Văn án được ghim ở chương 1. -Nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tác giả. -Tính cách, lời thoại,... đều dựa trên trí óc của tác giả ra. Vui lòng không áp dụng lên bản thật của nhân vật. -Tác giả vẫn nhận request của các bạn đoán đúng được tên bài hát có trong truyện. -Không được mang fic đi bất kì nơi đâu hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Danh sách chương: