Taehyung | Cả Thế Giới Của Anh | long imagine

Giới thiệu truyện:

<highest rank: #1 fanfic 18.10.2018> " 5 năm qua, không ngày nào tôi không nhớ đến em! Còn em thì cứ trốn chạy giữa biển người.. " " Nơi Seoul tấp nập.. Mình gặp lại nhau! " 《Cả thế giới của anh, gọi tắt là em》 - © author: stacy / long fic - Taehyung x You <H included> - note 📌: starring Min Yoongi - highest rank: #1 in fanfiction ❌ Vui lòng không mang đi đâu or chuyển ver mà không có sự cho phép của tác giả!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: