(TAEJIN) MY LOVE (TEXT)

Giới thiệu truyện:

Khi anh Tae đi tỏ tềnh và bi phũ :)) Fic have a lot of salt :)) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- By #Riêng

Danh sách chương: