Taekook || Cà Phê Đắng Có Đường Hay Không?

Giới thiệu truyện:

Nhân vật: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Boy love - Ngược - Happy Ending Tác giả gốc: Eda_ZhouYu Tác giả chuyển ver: _olenhaassi

Danh sách chương: