[OLN] Ma Pháp Sư Thiên Tài Ở Dị Giới

Giới thiệu truyện:

''Cái chết của cậu không phải là vô ích, Takado-kun, từ một kẻ có chết cũng không ai đoái hoài đến, cậu sẽ trở thành một kẻ thống trị cả thế giới, reo rắc chết chóc hay ban phát sự cứu rỗi, đó là sự lựa chọn của cậu...'' ''Nào Takado-kun, tôi sẽ ban cho cậu cái thứ sức mạnh đó, thứ sức mạnh mà cậu hàng mong muốn, chỉ cần cậu đồng ý mà thôi......''

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: