((Tạm Dừng)) ... Bốn chàng Tứ nàng Four hôn ước

Giới thiệu truyện:

-Câu chuyện này được mị cố gắng bỏ hết tâm sức lí tưởng vào, mong sẽ hay -Mấy thím đọc ủng hộ, có sai/thiếu xin mấy thím góp ý

Danh sách chương: