tâm sự with me | naa

Giới thiệu truyện:

real me here ! nơi những tâm sự của tui được bay bổng. warning : trong truyện có những từ ngữ không lành mạnh, thanh niên nghiêm túc và trẻ em cân nhắc trước khi đọc. author : @naa

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: