Tâm Sự

Giới thiệu truyện:

Tâm sự chút nhở Nếu bạn thấy chán vờ lờ và đéo có gì chơi. Hãy bơi vào đây nói chuyện thôi Phốt trá hình=)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: