Tần gia tiểu hằng ngày ( phụ tử, hiện đại, hắc bang, ngọt hài )

Giới thiệu truyện:

Nằm trong hệ liệt bộ thứ 2 của Phụ tử quan hệ, chỉ 1 câu giới thiệu thôi: Hài bựa, cặp cha con kia rải muối bao nhiêu tác giả lại rắc đường bộ này bấy nhiêu 😂😂😂 Hàng mèo đang up Nvc: Tần Thiệu Nhân - Tần Trọng - Hướng Vãn

Danh sách chương: