TÀN SÁT

Giới thiệu truyện:

Các tiểu series trong "Tàn sát" 1. Xâm lược 2. Hoàng đạo [Một số chương trong truyện lấy dữ kiện từ cuốn "Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới".]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: