TÀN SÁT

Giới thiệu truyện:

Các tiểu series trong "Tàn sát" 1. Xâm lược 2. Hoàng đạo [Một số chương trong truyện lấy dữ kiện từ cuốn "Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới" dưới dạng các chú thích trong ngoặc vuông. Nếu có ăn cắp truyện của tôi thì làm ăn đừng ăn cắp cả chú thích về.]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: