Tang Du Mộ Cảnh - Đổng Hạo Triết

Giới thiệu truyện:

Võng du, hiện đại Hạo Triết với chỉ số khôi hài là âm vô cùng, vẫn luôn tâm niệm nhất định có một ngày sẽ chọc cười được mọi người

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: