Tập thơ.

Giới thiệu truyện:

"Ái viên bất hữu muôn sầu vì ai?" Ở đây vừa có thơ, vừa có đoản Bookcover: @Giaa_Hann Tất cả sáng tác thuộc về Mễ Ái Y Du. Nếu là của người khác, sẽ ghi đầy đủ chú thích. Không mang đi sao chép khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: