[ TẮT NƯỚC MẮT, BẬT NỤ CƯỜI ]

Giới thiệu truyện:

Mùi máu tanh phả vào trong gió, tôi đứng nhìn cái cảnh xác ng đang dẫm đập lên nhau. Truyện đăng cho vui =D́

Danh sách chương: