[teaser] Gào Thét Trong Im Lặng

Đăng bởi: Lemonster05

Cập nhật: 09-06-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Lưu ý: Đây chỉ là bản thảo làm thử của bộ truyện Tận Cùng mà mình sẽ cho ra mắt vào khoảng cuối năm 2020, mình sẽ không hứa trước được điều gì, chỉ mong mọi người sẽ hết sức ủng hộ mình và tác phẩm của mình. Bản teaser Gào Thét Trong Im Lặng này bao gồm hai nhân vật Takeshi Yi và Kabe Kedon. Tên nhân vật hoàn toàn do tác giả nghĩ ra và không hề dính líu tới cá nhân hoặc tổ chức nào ngoài đời thật. Hai nhân vật này chỉ là nhân vật phụ ở phần phiên ngoại của bộ truyện Tận Cùng, song tác giả lại thấy sẽ rất thích hợp khi đưa vào bản teaser giới thiệu. Nội dung của bộ truyện Tận Cùng sẽ được đề cập sau. Hy vọng mọi người thưởng thức! (*'∀`*) _tác giả: Lemonster_

Danh sách chương: