|TEXT| HOUSE OF KOOKMIN

Giới thiệu truyện:

*Lần đầu viết trên Wattpad cũng là lần đầu viết thể loại này* NOTE: CẤM CÁC THÀNH PHẦN ANTI KOOKMIN, ANTI JUNGKOOK, ANTI JIMIN, ANTI BTS VÀ KÌ THỊ BOY LOVE!!! NẾU KHÔNG THÍCH TRUYỆN THÌ XIN MỜI CLICK BACK, ĐỪNG VÀO NHẬN XÉT LUNG TUNG!!! -Nếu muốn chuyển ver thì inbox mình!- _KookMin_KyChim_

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: