|| text || house of kookmin <part.1>

Giới thiệu truyện:

*Lần đầu viết trên Wattpad cũng là lần đầu viết thể loại này* NOTE: CẤM CÁC THÀNH PHẦN ANTI KOOKMIN, ANTI JUNGKOOK, ANTI JIMIN, ANTI BTS VÀ KÌ THỊ BOY LOVE!!! NẾU KHÔNG THÍCH TRUYỆN THÌ XIN MỜI CLICK BACK, ĐỪNG VÀO NHẬN XÉT LUNG TUNG!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: