[Text][TaeGi] Instagram

Giới thiệu truyện:

Khi Min Thỏ lọt vào mắt xanh của Kim Cáo... Tác giả: H.Daddy Thể loại: Text, BLs, NC-15 Couple: Kim Taehyung - Min Yoongi (những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi) VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: