《 Text / Write | VKOOK 》Hey crush

Đăng bởi: Sohye_IOI

Cập nhật: 27-06-2018

Tag:#crush#text#vkook#write


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nochu97 vừa theo dõi bạn . | Xóa | hay | Theo dõi lại | Bạn vừa theo dõi Nochu97 . Author : Me 《 Mango 》 Từng : #1 - crush #1- write #1- text #17- vkook 《 Đã hoàn 》 Truyện có hơi chửi thề :v có chút ngọt có chút ngược ❤ nhưng là HE , ủng hộ và vote dùm tớ nhé ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: