Text [VKook] FanBoy

Giới thiệu truyện:

Tác giả: minmochi1 . Một fanboy cuồng nhiệt của Kim Taehyung. Trong lúc vô tình mà tìm được một trang fanpage có thể chat ảo với thần tượng. Dù biết là ảo mà Jungkook vẫn muốn thử . Rốt cuộc lại cưa được anh idol của mình . Note: truyện có nhiều từ ngữ thô tục...cân nhắc trước khi đọc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: