Thần Long Tái Thế

Giới thiệu truyện:

(Cảnh báo nhỏ, không dành cho người chưa đọc truyện Trung) Các thế giới chia ra vô vàng sắc thái, có thể giới đầy quái vật, có thể giới chỉ toàn con người, cũng có thể giới nơi mà con người quái vật, hay thậm chí những chủng tộc khác sinh sống với nhau và hổ trợ lẫn nhau để tồn tại. Các thế giới theo đó cũng được chia ra từng cấp bậc khác nhau. Có tất cả hết thẩy năm cấp, tiểu thế giới, trung cấp thế giới, cao cấp thế giới, đại thế giới và chí cao thế giới. Mỗi cấp bậc một sẽ có những đặc điểm khác biệt với nhau, về sức mạnh, về khả năng, về sự phát triển. Những sinh vật sống ở những thế giới thấp, muốn đột phá xông lên thế giới cao cấp hơn chỉ có thể thoát khỏi sự kiềm hãm, thứ gọi là quy tắc của thế giới. Ở một thế giới chí cao tên là Long Tinh, nơi đây không có con người sinh sống, chỉ có Long Tộc, chủng tộc cao quý nhất trên mọi thế giới. Dưới quy tắc của thế giới, Long tộc không sinh hoạt dưới dạng nguyên thuỷ của họ, mà lại sinh hoạt dưới dạng con người. Cách ăn uống, sinh hoạt hầu như đều giống con người, chỉ trừ huyết mạch đang chảy trong cơ thể họ. Câu chuyện kể về một đứa thiên tài hoàn hảo ở mọi khía cạnh tái sinh từ một thế giới cấp thấp hơn đến thế giới Long Tinh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: